Poradnictwo psychologiczne, konsultacje:

– wsparcie dla osób w kryzysie (choroba, strata, żałoba);
– poradnictwo wychowawcze;
             – wzmacnianie kompetencji rodzicielskich poprzez naukę umiejętności wychowawczych;
             – nauka aktywnego słuchania;
             – radzenie sobie z własnymi uczuciami oraz uczuciami dziecka;
             – sposoby postępowania zamiast karania;
             – zachęcanie dziecka do samodzielności;
             – stosowanie wzmocnień pozytywnych;
             – nauka skutecznego wydawania poleceń;
             – wyznaczanie i egzekwowanie granic;
– poradnictwo z zakresu stymulacji rozwoju dziecka, w tym dzieci z niepełnosprawnościami;

 

Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych:

– diagnoza intelektu – badania psychologiczne małych dzieci, ocena rozwoju psychomotorycznego, wczesne wychwytywanie nieprawidłowości rozwojowych, wydawanie opinii na potrzeby orzecznictwa o niepełnosprawności, badania psychologiczne młodzieży i dorosłych, ocena poziomu rozwoju intelektualnego;
– diagnoza osobowości;

 

Terapia psychologiczna:

Poszukiwanie i określanie zasobów w celu konstruktywnego rozwiązywania występujących aktualnie trudności i problemów. Formułowanie celów terapii. Przewartościowanie i spożytkowanie objawu. Stosowanie rozwiązań.
Praca indywidualna z klientem lub z całą najbliższą rodziną w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu – problemy z samoakceptacją, zaburzenia lękowe, moczenie nocne, depresja, trudności szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa, brak kontroli emocji, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia itp.

– indywidualna;
– rodzinna;